วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิธีการระบายสีเทียน

การลงสีเทียนหรือ Oil pastel นั้นเนื่องจากตัวเนื้อสีเองมีน้ำมันมาก
กว่าสีชอล์คการลงซ้อนหรือแก้ไขจะทำได้ยากกว่าจึงต้องแม่นเรื่อง
การร่างซึ่งใช้ทักษะการ Drawing เราเริ่มลงสีวัตถุของหุ่นนิ่งก่อน
จากนั้นค่อยเก็บรายละเอียดในส่วนของผืนผ้าที่เป็นฉากและ พื้นหลัง
ตามลำดับ ท้ายสุดทำการเน้นสีเข้ม, เงา และ บรรยากาศ ที่สะท้อน
ในวัตถุ ตามลำดับ ในคลิป อาจารย์ชัยยันต์ ได้ทำการลงสีเทียนบน
กระดาษที่ใช้สำหรับเขียนภาพสีชอล์ค กึ่งหยาบครับอาจารย์ชัยยันต์ได้ฝากบอกว่าการสเกตภาพแบบหุ่นนิ่ง(Still life)
นี้จะง่ายในการฝึกสังเกตุแสง,สี,เงาของวัตถุเพราะหุ่นที่เราจัดไว้หรือ
แสงที่จัดส่องจะสังเกตได้ง่าย หากฝึกฝนจนชำนาญเราจะไม่มีปัญหา
ตอนออกไปวาดภาพนอกสถานที่ครับ..

ภาพที่เสร็จสมบูรณ์...
"การเน้นและคัดเงาเป็นเสน่ห์ของสีเทียน "......
ขอขอบคุณอาจารย์ชัยยันต์ ที่ปรึกษา ชมรม คนรักษ์ศิลป์ วิทยาลัย
สารพัดสี่พระยา
ที่มาhttp://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_GUkUeLXF8X7rAe63YGIDA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=630

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น